Chempilots a/s. Indledning til revurdering af miljøgodkendelse

14-10-2010

Miljøcenter Roskilde tager miljøgodkendelse af Chempilots a/s, Rugmarken 22-26, 3520 Farum, op til en rutinemæssig revurdering.
Frist for at få tilsendt udkast til afgørelse: 11. november 2010

Miljøcenter Roskilde tager miljøgodkendelse af Chempilots a/s, Rugmarken 22-26, 3520 Farum, op til en rutinemæssig revurdering. Revurderingen kan eventuelt føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse, samt revision af nogle vilkår.

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Enhver kan inden for 4 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde på tlf. 72 54 65 00 eller .

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.