Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg. Ansøgning om miljøgodkendelse

16-10-2010

Affald Plus Næstved forbrændingsanlæg, Ved Fjorden 20 har søgt om miljøgodkendelse til at opstille og drive en hydraulisk klipper til neddeling af kreosotbehandlet træ.
Frist for kommentarer: 15. november 2010, kl. 16.00

Affald Plus Næstved forbrændingsanlæg, Ved Fjorden 20 har søgt om miljøgodkendelse til at opstille og drive en hydraulisk klipper til neddeling af kreosotbehandlet træ.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, 72 54 65 00 eller . Disse skal være modtaget senest den 15. november 2010 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.