Dong Energy Power A/S, Herningværket: Afgørelse

06-10-2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at DONG Energy Power A/S, Herningværket, Miljøvej 6, Herning kan bruge 10.000 l nedgravet tank til diesel i stedet for benzin, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Klagefristen udløber: 3. november 2010 kl. 16.00

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at DONG Energy Power A/S, Herningværket, Miljøvej 6, 7400 Herning kan bruge 10.000 l nedgravet tank til diesel i stedet for benzin, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

- afgørelse

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
Tlf. 72 54 82 48
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget senest den 3. november 2010 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.