Pharmacosmos A/S. Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

02-11-2010

Miljøcenter Roskilde tager miljøgodkendelsen af Pharmacosmos, Rørvangsvej 30, 4300 Holbæk op til en rutinemæssig revurdering.
Frist for kommentarer er 1. november 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde tager miljøgodkendelsen af Pharmacosmos, Rørvangsvej 30, 4300 Holbæk op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Enhver kan inden for 4 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, 72548148 eller . Disse skal være modtaget senest den 1. december 2010 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.