Dong Energy, Odense Kraftvarmeværk A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

17-11-2010

Odense Kraftvarmeværk har søgt om miljøgodkendelse til anvendelse af slaggeplads på Havnegade 120, 5000 Odense C. Kommenteringsfrist: 15. december 2010.

Odense Kraftvarmeværk har søgt om miljøgodkendelse til anvendelse af slaggeplads på Havnegade 120, 5000 Odense C.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ. Disse skal være modtaget senest den 15. december 2010 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.