A/S Dansk Shell, Havneterminalen i Fredericia: Høring af udkast til revision af miljøgodkendelse

24-11-2010

Miljøcenter Odense fremlægger udkast til revision af miljøgodkendelse af A/S Dansk Shell, Havneterminalen i Fredericia til offentlig høring. Frist for indsendelse af kommentarer: 22. december 2010.

Miljøcenter Odense fremlægger udkast til revision af miljøgodkendelse af A/S Dansk Shell, Havneterminalen i Fredericia til offentlig høring. Revisionen behandler alle miljøforhold, der relaterer sig til Havneterminalens nuværende drift – dog undtaget de sikkerhedsmæssige forhold, idet risikomyndighederne har truffet samtidige afgørelser herfor den 2. september 2008.

Udkastet til revision af miljøgodkendelse af A/S Dansk Shell, Havneterminalen kan ses herunder.

Enhver har ret til at kommentere udkastet inden den 22. december 2010.

Parallelt med denne høring sker der en høring af udkastet hos A/S Dansk Shell og Fredericia Kommune. Indkomne kommentarer fra alle tre høringer vil indgå som grundlag for Miljøcenter Odenses endelige afgørelse om revision af miljøgodkendelse af Havneterminalen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at få tilsendt en kopi af udkastet eller at se sagen rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, tlf. 7254 4500 eller pr. mail på med referencen ODE-431-00002.

Retten til at se sagens akter og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Udkast til revision af miljøgodkendelse