Nordic Sugar Nakskov. Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

08-11-2010

Miljøcenter Roskilde tager miljøgodkendelsen af Nordic Sugar Nakskov, Tietgensvej 1 i Nakskov, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår.
Frist for kommentarer: 6. december 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde tager miljøgodkendelsen af Nordic Sugar Nakskov, Tietgensvej 1 i Nakskov, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse. Ved revurderingen tages vilkår for spildevand, støj og energianlæg op til revurdering.

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Enhver kan inden for 4 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 3 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, 72 54 65 00 eller . Disse skal være modtaget senest den 6. december 2010 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.