DONG Oil Terminal, Skælskør. Opdateret sikkerhedsrapport

30-11-2010

DONG Oil Terminal, Gulfhavn, Holtengårdsvej 20, 4230 Skælskør, har i henhold til risikobekendtgørelsens bestemmelser fremsendt en opdateret sikkerhedsrapport.
Frist for kommentarer mv. 31. december 2010

DONG Oil Terminal, Gulfhavn, Holtengårdsvej 20, 4230 Skælskør, har i henhold til risikobekendtgørelsens bestemmelser fremsendt en opdateret sikkerhedsrapport. Denne rapport omfatter virksomhedens mål og principper for forebyggelse af større uheld og begrænsning af konsekvenserne af sådanne uheld.

Sikkerhedsrapporten behandles nu i et samarbejde mellem risikomyndighederne som er
Arbejdstilsynet, Beredskabsstyrelsen, Slagelse Kommune, Midt- og Vestsjællands Politi og Miljøcenter Roskilde.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sikkerhedsrapporten, samt i sagen i øvrigt.
Retten til at se sagens akter og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der. følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven, lov om aktindsigt i rniljøoplysninger og i overensstemmelse med Rigspolitiets retningslinjer.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen rettes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, eller og skal være Miljøcenter Roskilde i hænde senest tirsdag den 31. december 2010.