Arla Foods Amba, Nr. Vium Mejeri - Afgørelser

16-11-2010

Miljøcenter Århus har meddelt Arla Foods Amba, Nr. Vium Mejeri, Sønderrupvej 24, Videbæk afgørelser om ikke godkendelsespligt og ikke vvm-pligt for etablering af fundamenter til isvandstanke.
Klagefristen udløber: 15. december 2010

Miljøcenter Århus har meddelt  Arla Foods Amba, Nr. Vium Mejeri, Sønderupvej 24, Nr. Vium, 6920 Videbæk, afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af tankfundamenter til isvandstanke.

Samtidig er det vurderet, at projektet ikke er omfattet af VVM-reglerne.

- afgørelse om ikke godkendelsespligt
- afgørelse om ikke VVM-pligt

Klagevejledning
Afgørelsen om ikke godkendelsespligt kan påklages til Miljøklagenævnet.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til :
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget den 15. december 2010 kl. 16.00.

Evt. klager videresendes til Miljøklagenævenet.