Arla Foods AMBA Arinco: Afgørelser

09-11-2010

Arla Foods AMBA Arinco, Mælkevejen 4, 6920 Videbæk har ansøgt om ændring på ventilationsanlæg.
Miljøcenter Århus har meddelt afgørelse om ikke godkendelsespligt og afgørelse om ikke VVM-pligt.
Klagefristen udløber: 1. december 2010 kl. 16.00

Miljøcenter Århus har den 25. oktober 2010 via Ringkøbing-Skjern Kommune modtaget ansøgning fra Arla Foods AMBA ARINCO, Mælkevejen 4, Videbæk,  om ændring på ventilationsanlæg.

Miljøcenter Århus vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1§ 33, stk. 1, er derfor ikke nødvendig.

Det er samtidig vurderet, at projektet ikke er omfattet af VVM-reglerne.

- afgørelse om ikke godkendelsespligt
- afgørelse om ikke VVM-pligt

Klagevejledning

Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til Miljøklagenævnet.
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til

Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller

Klagen skal senest være modtaget den 1. december 2010 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender derefter evt. klager til Miljøklagenævnet.