Vattenfall, Amagerværket. Miljøgodkendelse

23-03-2010

Miljøcenter Roskilde har givet Vattenfall, Amagerværket, Kraftværksvej 37, 2300 Købehavn S, miljøgodkendelse til ombygning af gipslager til et lager for brændselspiller af biomasse.
Klagefrist: 20 april 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har givet Vattenfall, Amagerværket, Kraftværksvej 37, 2300 Købehavn S, miljøgodkendelse til ombygning af gipslager til et lager for brændselspiller af biomasse.

Lageret skal kunne veksle mellem oplag af gips og oplag af brændselspiller. Lageret vil blive ombygget således, at biopillerne skal kunne omlastes uden støvudvikling til omgivelserne.

Afgørelsen

Bilag A - Gips-biopille lager

Bilag B - Gips port

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 81 30 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11 eller . Klagen skal være modtaget senest den 20. april inden kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.