Novozymes A/S. Miljøgodkendelse - indledning af revurdering.

23-03-2010

Miljøcenter Roskilde tager miljøgodkendelsen af Novozymes A/S’ Gærings Pilot Plant, Bygning 3A, Krogshøjvej 36, 2880 Bagsværd, op til en rutine-mæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.
Frist for kommentarer; 20 april 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde tager miljøgodkendelsen af Novozymes A/S’ Gærings Pilot Plant, Bygning 3A, Krogshøjvej 36, 2880 Bagsværd, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Enhver kan inden for 4 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, tlf. nr. 72 54 80 51 eller . Disse skal være modtaget senest den 20. april 2010 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.