FeF Chemicals A/S, Køge: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

12-03-2010

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at FeF Chemicals A/S, Københavnsvej 216, 4600 Køge kan udlede buffere til Køge Bugt, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Klagefrist: 9. april 2010.

Miljøcenter Roskilde, har truffet afgørelse om, at FeF Chemicals A/S, Københavnsvej 216, 4600 Køge kan udlede op til 4.000 m3 buffere årligt til Køge Bugt, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt rettes til 7254 8084 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 9. april 2010 kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.