Emmelev A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

23-03-2010

Emmelev A/S har søgt om miljøgodkendelse til midlertidig opbevaring af slam fra deres spildevandsrensning, inden bortskaffelse via biogasanlæg. Frist for kommentering: 20. april 2010.

Emmelev A/S, Emmelevgyden 25, 5450 Otterup har søgt om miljøgodkendelse til midlertidig opbevaring af slam fra deres spildevandsrensning, inden bortskaffelse via biogasanlæg.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkast til afgørelse.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Plan- og virksomhedsområdet, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, tlf. nr. 72 54 45 00 eller E-mail: . Disse skal være modtaget senest den 20. april 2010 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.