Rockwool: Ansøgning om miljøgodkendelse

10-05-2010

Rockwool A/S har søgt om ændrede vilkår for emission af total organisk kulstof til luften i forhold til gældende miljøgodkendelse. Frist for kommentering: 7. juni 2010.

Rockwool A/S, Industrivej 9, 6580 Vamdrup har søgt om ændrede vilkår for emission af total organisk kulstof til luften i forhold til gældende miljøgodkendelse.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, tlf. 72 54 45 00 eller . Disse skal være modtaget senest den 7. juni 2010 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.