Nordic Sugar Nakskov. Ansøgning om miljøgodkendelse

03-05-2010

Nordic Sugar Nakskov, Tietgensvej 1 i Nakskov har søgt om miljøgodken-delse af en eksisterende olietank på 5.000 m3. I tanken opbevares der tung fyringsolie.
Frist for kommentarer mv.: 3. juni 2010, kl. 16.00

Nordic Sugar Nakskov, Tietgensvej 1 i Nakskov har søgt om miljøgodkendelse af en eksisterende olietank på 5.000 m3. I tanken opbevares der tung fyringsolie.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, tlf. 72 54 65 00 eller E-mail: . Disse skal være modtaget senest den 3. juni 2010 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.