DONG Energy Power A/S: Revurdering af miljøgodkendelse

18-05-2010

Miljøcenter Odense, tager miljøgodkendelserne af DONG Energy Power A/S, Enstedværket, op til en rutinemæssig revurdering. Kommenteringsfrist: 9. juni 2010.

Miljøcenter Odense tager miljøgodkendelserne af DONG Energy Power A/S, Enstedværket, Flensborgvej 185, 6200 Aabenraa, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelserne, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Enhver kan inden for 4 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, 72 54 45 00 eller . Disse skal være modtaget senest den 9. juni 2010 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.