Københavns Lufthavn, A/S Orthana og Novozymes-Fuglebakken: Støjhandlingsplaner

29-06-2010

Miljøcenter Roskilde har udarbejdet støjhandlingsplaner for Københavns Lufthavn, A/S Orthana og Novozymes-Fuglebakken.
De tre støjhandlingsplaner er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner.

Miljøcenter Roskilde har udarbejdet støjhandlingsplaner for Københavns Lufthavn, A/S Orthana og Novozymes-Fuglebakken.

De tre støjhandlingsplaner er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner, og kan ses her:

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn

Støjhandlingsplan for A/S Orthana

Støjhandlingsplan for Novozymes-Fuglebakken


Støjkort, der ligger til grund for forslag til støjhandlingsplanerne kan ses i

Rapport over støjkortlægning af Københavns Lufthavn

Rapport over støjkortlægning af A/S Orthana

Rapport over støjkortlægning af Novozymes-Fuglebakken

og på hjemmesiden http://noise.mst.dk

.