LEO Pharma: Ansøgning om miljøgodkendelse

02-06-2010

LEO Pharma har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse og ændring af fabrikken til produktion af rå-heparin. Frist for kommentering: 30. juni 2010.

LEO Pharma, Mådevej 76, 6700 Esbjerg har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse og ændring af fabrikken til produktion af rå-heparin.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 3 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet indenfor en periode på 2 uger.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, . Disse skal være modtaget senest den 30. juni 2010 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.