Kommunekemi a/s: VVM for etablering og drift af anlæg for tørring af spildevandsslam - Indkaldelse af idéer og forslag

29-06-2010

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøcenter Odense kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse). Frist for idéer og forslag: 10. august 2010.

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøcenter Odense kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøcenter Odense opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøcenter Odense har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger. Se idéoplægget, bygherrens anmeldelse og miljøcenterets afgørelse om VVM-pligt herunder eller få det ved henvendelse til miljøcentret, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Frist for idéer og forslag
Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøcenter Odense senest den 10. august 2010. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Miljøcenter Odense
C. F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
Tlf.: 7254 4500
e-post:.dk
Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. ODE-200-00066

Idéoplæg
Anmeldelse af projekt
Afgørelse om VVM-pligt
Følgebrev