H. Daugaard A/S: Forslag til kommuneplantillæg, VVM-redegørelse samt tillæg til miljøgodkendelse

09-06-2010

Miljøcenter Odense offentliggør forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for øget oplag af giftige, miljø- og brandfarlige stoffer på virksomheden H. Daugaard A/S i Vamdrup i Kolding Kommune. Indsigelsesfrist: 4. august 2010.

Miljøcenter Odense offentliggør forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for øget oplag af giftige, miljø- og brandfarlige stoffer på virksomheden H. Daugaard A/S i Vamdrup i Kolding Kommune. Samtidig offentliggøres udkast til tillæg til miljøgodkendelse for virksomheden.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøcenter Odense, som er godkendelsesmyndighed. Derfor er det miljøcentret, som sender forslaget til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse i offentlig høring.

Det øgede oplag af stoffer, hvis klassificering er omfattet af Risikobekendtgørelsen, forudsætter udover kommuneplantillægget og VVM-redegørelse også en VVM-tilladelse jf. § 2, stk. 3 i VVM-bekendtgørelsen. En miljøgod-kendelse med risikovurdering træder i dette tilfælde i stedet for VVM tilladelsen.

Se forslaget til kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og tillæg til miljøgodkendelse herunder eller få materialet ved henvendelse til Miljøcenter Odense, som også kan give yderlige oplysninger.

Frist for indsigelser og bemærkninger
Indsigelser og øvrige bemeærkninger til planforslaget, VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse kan sendes til Miljøcenter Odense frem til den 4. august 2010. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Miljøcenter Odense
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
Tlf.: 7254 4500
e-post:
Anfør venligst dit navn og adresse samt jr.nr. ODE-430-00143

Forslag til kommuneplantillæg
VVM-redegørelse
Tillæg til miljøgodkendelse