Emmelev A/S: Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

22-06-2010

Miljøcenter Odense tager Emmelev A/S miljøgodkendelse af 4. juli 2001, op til en rutinemæssig revurdering. Frist for kommentering: 20. juli 2010.

Miljøcenter Odense tager Emmelev A/S, Emmelevgyden 25, 5450 Otterup miljøgodkendelse af 4. juli 2001, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelserne, og der kan meddeles nye vilkår.

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Enhver kan inden for 4 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, tlf. nr. 72 54 45 00 eller E-mail . Disse skal være modtaget senest den 20. juli kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.