Dansk Shell A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

30-06-2010

Dansk Shell A/S, Raffinaderiet Fredericia har søgt om miljøgodkendelse til etablering af blande- og aflæssefaciliteter til biodiesel. Frist for kommentering: 28. juli 2010.

Dansk Shell A/S, Raffinaderiet Fredericia, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia har søgt om miljøgodkendelse til etablering af blande- og aflæssefaciliteter til biodiesel.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Disse skal være modtaget senest den 28. juli 2010 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.