Nordalim A/S: Påbud

24-06-2010

Nordalim A/S, Samoavej 1, 8000 Århus C er meddelt påbud om bortskaffelse af paraformaldehyd.

Nordalim A/S, Samoavej 1, 8000 Århus C er meddelt påbud om at oparbejde eller på anden lovlig vis bortskaffe biproduktet paraformaldehyd i en mængde svarende til i gennemsnit minimum 5 tons pr. måned opgjort på årsbasis, indtil depotet er tømt.

- se påbuddet her

Påbuddet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.