DONG Oil Pipe A/S Råolieterminalen: Opdateret sikkerhedsrapport

07-07-2010

DONG Oil Pipe A/S Råolieterminalen har i henhold til risikobekendtgørelsens bestemmelser fremsendt en opdateret sikkerhedsrapport. Sikkerhedsrapporten behandles nu i et samarbejde mellem risikomyndighederne. Frist for kommentering: 4. august 2010.

DONG Oil Pipe A/S Råolieterminalen, Vejlbyvej 20, 7000 Fredericia har i henhold til risikobekendtgørelsens bestemmelser fremsendt en opdateret sikkerhedsrapport. Denne rapport omfatter virksomhedens mål og principper for forebyggelse af større uheld og begrænsning af konsekvenserne af sådanne uheld.

Sikkerhedsrapporten behandles nu i et samarbejde mellem risikomyndighederne som er Arbejdstilsynet, Fredericia Brandvæsen, Sydøstjyllands Politi og Miljøministeriet, Miljøcenter Odense.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sikkerhedsrapporten, samt i sagen i øvrigt.

Retten til at se sagens akter og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven, lov om aktindsigt i miljøoplysninger og i overensstemmelse med Rigspolitiets retningslinjer.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, tlf. 7254 4500, eller og skal være Miljøcenter Odense i hænde senest den 4. august 2010.