Tirstrup Mejeri: Afgørelse om ikke-godkendelsepligt for fremstilling af ny råmælksost

20-07-2010

Miljøcenter Odense har 20. juli 2010 truffet afgørelse om at fremstillingen af ny råmælksost kan foretages inden for vilkår i eksisterende miljøgodkendelse og at produktionen ikke giver anledning til forøget forurening. Fremstillingen af ny råmælksost er således ikke godkendelsespligtigt.

Afgørelse