LEO Pharma A/S, Ballerup. Ansøgning om miljøgodkendelse

20-07-2010

LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup har søgt om miljøgodkendelse til flytning af containerplads til intern brug. Frist for at få tilsendt ansøgningsmaterialet og udkast til afgørelse: 17. august 2010

LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup har søgt om miljøgodkendelse til flytning af containerplads til intern brug.       .

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, 72 54 65 00 eller .

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlig-hedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.