Danish Crown Esbjerg: Tillægsgodkendelse

06-01-2010

Miljøcenter Odense har givet Danish Crown Esbjerg, Gammelby Ringvej 1, 6700 Esbjerg, tillægsgodkendelse til at arbejde lørdag den 16. januar 2010 og lørdag den 23. januar 2010, der vil blive arbejdet mellem kl. 6.00 – 18.00.

Miljøcenter Odense har givet Danish Crown Esbjerg, Gammelby Ringvej 1, 6700 Esbjerg, tillægsgodkendelse til at arbejde lørdag den 16. januar 2010 og lørdag den 23. januar 2010, der vil blive arbejdet mellem kl. 6.00 – 18.00.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Odense er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard eller . Klagen skal være modtaget senest den 20. januar 2010 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses herunder eller kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 8407 eller .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse