Dalum Papir A/S, Næstved. Etablering af røggaskondensator uden godkendelsespligt

12-01-2010

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Dalum Papir A/S, Maglemølle 60, 4700 Næstved kan etablere røggaskondensering på virksomhe-dens naturgaskedel, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Klagefrist: 9. februar 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Dalum Papir A/S, Maglemølle 60, 4700 Næstved kan etablere røggaskondensering på virksomhe-dens naturgaskedel, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt rettes til 72 54 80 86 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 9. februar 2010 kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt in-den 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.