Arla Foods Amba Holstebro Flødeost - Afgørelse om ikke godkendelsespligt

27-01-2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Arla Foods Amba Holstebro Flødeost kan erstatte to RO-vandstanke á 70 m3 med to RO-vandstanke á 120 m3, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Klagefristen udløber: 24. februar 2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Arla Foods Amba Holstebro Flødeost, Hjermvej 28, 7500 Holstebro kan erstatte to RO-vandstanke á70 m 3 med to RO-vandstanke á120 m 3 , uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

- Afgørelse

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til
Tlf. 72 54 83 08
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget senest den 24. februar 2010 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.