Strandmøllen A/S: Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

10-02-2010

Miljøcenter Odense tager miljøgodkendelse af Strandmøllen A/S, Industribuen 32, 5592 Ejby, op til en rutinemæssig revurdering. Revurderingen kan eventuelt føre til revision af vilkår. Frist for anmodning om at få tilsendt udkast: 10. marts 2010.

Miljøcenter Odense tager miljøgodkendelse af Strandmøllen A/S, Industribuen 32, 5592 Ejby, op til en rutinemæssig revurdering. Revurderingen kan eventuelt føre til revision af vilkår.

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Enhver kan inden for 4 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, 7254 4500 eller .

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.