Daka AMBA, Randers - Påbud om ændring af egenkontrolvilkår for lugt

02-02-2010

Miljøcenter Århus givet Daka AMBA, Kronjydevej 8, Randers påbud om ændring af egenkontrol for lugt.
Klagefristen udløber: 2. marts 2010

Miljøcenter Århus har givet Daka AMBA, Randers påbud om ændring af egenkontrol for lugt.
Påbuddet skal efterkommes fra 1. marts 2010.

Påbuddet kan ses her

Klagevejledning:
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af virksomheden, kommunalbestyrelsen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail: .
Klagen skal være modtaget senest den 2. marts 2010 inden kl. 16.00.

Miljøcentret videresender herefter klagen til Miljøklagenævnet.