TripleNine Fish Protein A.m.b.a.: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

28-12-2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at TripleNine Fish Protein a.m.b.a., Sydhalevej 14, 7680 Thyborøn, kan foretage udskiftning af råvaresiloer uden, at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at TripleNine Fish Protein a.m.b.a., Sydhalevej 14, 7680 Thyborøn, kan foretage udskiftning af råvaresiloer uden, at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

- afgørelse