Strandmøllen A/S: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

08-12-2010

Miljøcenter Odense har revurderet miljøgodkendelserne for Strandmøllen A/S. Miljøcenter Odense har i den forbindelse også givet Strandmøllen A/S miljøgodkendelse af nye støjvilkår i dagtimerne, således at de nu svarer til vejledende støjkrav.

Miljøcenter Odense har revurderet miljøgodkendelserne for Strandmøllen A/S. Miljøcenter Odense har i den forbindelse også givet Strandmøllen A/S miljøgodkendelse af nye støjvilkår i dagtimerne, således at de nu svarer til vejledende støjkrav.

Afgørelse