Skibstrup Affaldscenter. Afgørelse om klassificering i anlægsklasser

14-12-2010

Miljøcenter Roskilde har klassificeret Skibstrup Affaldscenter, Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde, i anlægsklasser. Klagefrist: 12. januar 2011

Miljøcenter Roskilde har klassificeret Skibstrup Affaldscenter, Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde, i anlægsklasser i henhold til § 4 og § 6 i deponeringsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009.
Klassificeringen har betydning for, hvilke affaldstyper der fremover kan modtages til deponering på affaldscenteret.

Afgørelsen