Rockwool A/S: Debatoplæg, brug af alternative råvarer og brændsler

20-12-2010

Indkaldelse af Iieer og forslag
Rockwool Ø. Doense ønsker mulighed for at anvende alternative råvarer i stedet for sten ved produktionen af stenuld, herunder biprodukter og affald fra anden industri.

Rockwool Ø. Doense ønsker mulighed for at anvende alternative råvarer i stedet for sten ved produktionen af stenuld, herunder biprodukter og affald fra anden industri. Desuden ønsker virksomheden mulighed for at bruge andre brændsler end koks. Disse brændsler er typisk klassificeret som affald, mens nogle er klassificeret som farligt affald.

Ændring af produktionen til også at brænde farligt affald er omfattet af VVM-pligt. Der skal derfor udarbejdes en Vurdering af Virkninger på Miljøet, før der kan gives tilladelse hertil.

Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøcenter Århus kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af, hvorledes anvendelse af alternative råvarer og brændsler påvirker miljøet (VVM-redegørelse).

- debatoplæg
- afgørelse om VVM-pligt