Randers Affaldsterminal: Afgørelse om positivliste for nye deponeringsenheder

15-12-2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har efter anmodning fra Randers Affaldsterminal, fastsat positivliste i miljøgodkendelsen for nye enheder for blandet og mineralsk affald på deponeringsanlægget ved Randers Affaldsterminal.

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har efter anmodning fra Randers Affaldsterminal, fastsat positivliste i miljøgodkendelsen for nye enheder for blandet og mineralsk affald beliggende på deponeringsanlæggetved Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, Randers SØ.

Affaldsarter, der kan omfattes af betegnelsen blandet affald og som ikke vurderes at kunne genanvendes, er optaget på positivlisten for blandet affald. Håndtering og deponering af blandet affald skal overholde bestemmelser fastsat i lovbekendtgørelser.

Affaldsarter, der omfattes af betegnelsen mineralsk affald, herunder støvende asbest og andre asbestfraktioner, er optaget på positivlisten for mineralsk affald.

Miljøcenter Århus har herudover klassificeret nye deponeringsenheder, som kystnært beliggende anlæg og enheder for henholdsvis blandet og mineralsk affald.

- afgørelse om positivliste, etabpe 2
- afgørelse om klassificering i anlægsklasse for nye enheder