Østkraft Produktion, Rønne. Miljøgodkendelse af eksisterende tankanlæg

15-12-2010

Miljøcenter Roskilde har meddelt Østkraft Produktion A/S, Skansevej 2, 3700 Rønne miljøgodkendelse af eksisterende olietankanlæg til opbevaring af hhv. tung fyringsolie og let fuelolie. Klagefrist: 12. januar 2011, kl 16.00

Miljøcenter Roskilde har meddelt Østkraft Produktion A/S, Skansevej 2, 3700 Rønne miljøgodkendelse af eksisterende olietankanlæg til opbevaring af hhv. tung fyringsolie og let fuelolie. Tankene er placeret i to tankgårde beliggende på Munch Petersens vej ved Rønne havn.

Der er tale om to eksisterende tankanlæg. I det ene tankanlæg – bestående af 3 tanke (nr. 4, 5 og 6) á 8.000 m 3 opbevares der tung fyringsolie. Det andet anlæg indeholder 3 tanke med let fyringsolie hvoraf tank nr. 1 er omfattet af godkendelsen. Myndighedsbehandlingen varetages for tankene nr. 2 og 3 af Bornholms Regionskommune.

I godkendelsen er der fastsat vilkår for drift, inspektion og kontrol af det samlede olietankanlæg.

Afgørelsen