Vattenfall Fynsværket: Ansøgning om miljøgodkendelse

25-12-2010

Vattenfall Fynsværket har søgt om miljøgodkendelse til udskiftning af kran til losning af kul fra skibe. Frist for kommentering: 24. januar 2011.

Vattenfall Fynsværket, Havnegade 120, 5000 Odense C, har søgt om miljøgodkendelse til udskiftning af kran til losning af kul fra skibe.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden den 24. januar 2011. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt inden 10 dage efter anmodning.

Endvidere kan enhver inden 24. januar 2011 anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Der er herefter ret til at kommentere udkastet inden for 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, tlf. 7254 4500 eller pr. mail på .

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.