Novozymes, Kalundborg. Vilkårsændring i Miljøgodkendelse og påbud om nye egenkontrolvilkår

28-12-2010

Miljøcenter Roskilde har givet Novozymes, Hallas Alle, alundborg vilkårsændring til miljøgodkendelse for spildevandsrensningsanlæg til etablering af Aaerobt gæringsanlæg. Samtidig gives påbud om nye egenkontrolvilkår til det anaerobe gæringsanlæg.
Klagefrist: 25. januar 2011, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har givet Novozymes, Hallas Alle, Kalundborg vilkårsændring til miljøgodkendelse for spildevandsrensningsanlæg til etablering af Aaerobt gæringsanlæg. Samtidig gives påbud om nye egenkontrolvilkår til det anaerobe gæringsanlæg.

Miljøgodkendelse - vilkårsændringer

Påbud - vilkår i egenkontrol

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 7254 8103 eller

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Klagevejledning til og med 31. december 2010
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7 – 11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 25. januar 2011 inden kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Klagevejledning efter 1. januar 2011
Miljøklagenævnet fusionerer pr. 1. januar 2011 med Naturklagenævnet og bliver til Natur- og Miljøklagenævnet. Miljøcenter Roskilde skifter navn til MST Roskilde. Klager, som indgives efter 1. januar 2011 sendes til MST Roskilde, Ny Østergade 7 – 11, 4000 Roskilde eller . MST Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.