Novo Nordisk, Hillerød. Afgørelse om ny kontor- og udviklingsbygning

21-12-2010

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at etablering af en bygning, bygning 20M til kontor- og udviklingsfaciliteter på virksomheden Novo Nordisk A/S, Brennumpark, 3400 Hillerød ikke kræver særskilt miljøgodkendelse.
Klagefrist: 18. januar 2011, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at etablering af en bygning, bygning 20M til kontor- og udviklingsfaciliteter på virksomheden Novo Nordisk A/S, Brennumpark, 3400 Hillerød ikke kræver særskilt miljøgodkendelse.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i sagens dokumenter.

Spørgsmål om afgørelsen kan rettes til tlf. nr. 72 54 80 49 eller .

Klagevejledning til og med 31. december 2010
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade Ny Østerga-de 7-11, 4000 Roskilde eller .

Klagevejledning efter 1. januar 2011
Miljøklagenævnet fusionerer pr. 1. januar 2011 med Naturklagenævnet og bliver til Natur- og Miljøklagenævnet. Miljøcenter Roskilde skifter navn til MST Roskilde. Klager, som indgives efter 1. januar 2011 sendes til MST Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller .

Eventuel klage skal være modtaget senest den 18. januar 2011 kl. 16:00.

MST Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen, og er 21. juni 2010.