Lantmännen Danpo A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

21-12-2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har givet Lantmännen Danpo A/S, Aars miljøgodkendelse til årlig produktionsudvidelse fra 40 mio. til 46 mio. kyllinger pr. år.
Projektet er ikke VVM-pligtigt.

Miljøgodkendelse:
Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har givet Lantmännen Danpo A/S, Aars miljøgodkendelse til årlig produktionsudvidelse fra 40 mio. til 46 mio. kyllinger pr. år.

- miljøgodkendelse

Ikke VVM-pligt:
Miljøministeriet Miljøcenter Århus har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for produktionsudvidelsen på Lantmännen Danpo A/S, Aars.

- afgørelse om ikke VVM-pligt
- VVM-screening