Kalvebod Miljøcenter. Påbud om at fjerne forurenet jord

06-12-2010

Miljøcenter Roskilde har den 3. december 2010 påbudt Kalvebod Miljøcenter, Selinevej 2, 2300 København S, at fjerne forurenede jord, placeret uden for membran og genoprette den hidtidige tilstand.

Miljøcenter Roskilde har den 3. december 2010 påbudt Kalvebod Miljøcenter, Selinevej 2, 2300 København S, at fjerne forurenede jord, placeret uden for membran og genoprette den hidtidige tilstand.

Påbuddet gives efter § 69, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til tlf.nr. 72 54 80 83 eller e-mail .