Dong Energy A/S, Horsens Kraftvarmeværk: Afgørelse om revurdering

15-12-2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har revurderet miljøgodkendelserne for Horsens Kraftvarmeværk, Endelavevej 7, Horsens. Endvidere er der meddelt miljøgodkendelse til tilsatsfyring med op til 30 % biomasse.

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har revurderet miljøgodkendelserne for Horsens Kraftvarmeværk, Endelavevej 7, 8700 Horsens.

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøcenteret har også revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende.

Endvidere har Miljøcenter Århus givet DONG Energy A/S, Horsens Kraftvarmeværk miljøgodkendelse til tilsatsfyring med op til 30 % biomasse.

- afgørelse