DNA Technology A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

22-12-2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har givet DNA Technology A/S, Voldbjergevej 16, Risskov miljøgodkendelse til etablering af produktionsfaciliteter til fremstilling af syntetisk DNA. Samtidig er meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt.

Miljøgodkendelse:
Miljøministeriet, MiljøcenterÅrhus har givetDNA Technology A/S, Voldbjergevej16, st. th + 1 th, 8240 Risskov miljøgodkendelse til etablering afproduktionsfaciliteter til fremstilling af syntetisk DNA (oligonucleotider).

- miljøgodkendelse

Ikke VVM-pligt:
Miljøministeriet MiljøcenterÅrhus har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) forfremstilling af syntetisk DNAhos DNA Technology A/S, Voldbjergevej16, st. th + 1 th, 8240 Risskov.

- afgørelse om ikke VVM-pligt
- VVM-screening