Danish Crown, Sæby: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

08-12-2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Danish Crown, Wenbovej 11, 9300 Sæby kan opstille en tank til opbevaring af mavetarmindhold, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt :
Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Danish Crown, Wenbovej 11, 9300 Sæby kan opstille en tank til opbevaring af mavetarmindhold, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

- afgørelse om ikke godkendelsespligt

Projekt er ikke omfattet af VVM-reglerne :
Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har afgjort, at etableringen af ovennævnte tank ikke behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen. Det skyldes, at ændringen ikke kan være til skade for miljøet.

- afgørelse om ikke VVM-pligt