Arla Foods amba, Christiansfeld Mejericenter: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

28-12-2010

Miljøcenter Odense har revurderet miljøgodkendelserne for Arla Foods amba, Christiansfeld Mejericenter.
Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøcentret har også revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende.

Miljøcenter Odense har revurderet miljøgodkendelserne for Arla Foods amba, Christiansfeld Mejericenter.
Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøcentret har også revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende.

Afgørelse