AffaldPlus, Faxe Losseplads. Afgørelse om anlægsklassificering

14-12-2010

Miljøcenter Roskilde har klassificeret Fakse Losseplads. Klassificeringen har betydning for, hvilke affaldstyper der må modtages. Klagefrist: 11. januar 2011, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har klassificeret Fakse Losseplads i henhold til Bekendtgørelse om deponeringsanlæg nr. 252 af 31. marts 2009 §4 og §6. Klassificeringen har betydning for, hvilke affaldstyper der må modtages.

Afgørelsen