Amagerværket. Forsøg med lagring af Black Pellets

31-08-2010

Amagerværket, Vattenfall A/S, Kraftværksvej 37, 2300 København S har søgt om miljøgodkendelse til forsøg med lagring af Black Pellets. Frist for spørgsmål og kommentarer: 28. september 2010, kl. 16.00

Amagerværket, Vattenfall A/S, Kraftværksvej 37, 2300 København S har søgt om miljøgodkendelse til forsøg med lagring af Black Pellets.

Amagerværket ønsker i en perioden på ½ - 1 år, at oplagre ca. 225 m3 Black Pellets (træpiller) på arealerne if. virksomhedens eksisterende kulplads.

Black Pellets udlægges på et vandtæt underlag, således at nedsivende regnvand kan opsamles. Størstedelen af bunken afdækkes med lufttæt membran, mens toppen af bunken vil være i det fri.

Under forsøget vil Amagerværket fokusere på følgende: emissions- og forureningsrisici, risici for selvantændelse samt virkning af lagring på Black Pellets.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Disse skal være modtaget senest den 28. september 2010 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.