Arla Foods, Taulov Mejeri: Afgørelse om ændring af vilkår

18-08-2010

Miljøcenter Odense har meddelt Arla Foods amba, Taulov Mejeri påbud om ændring af vilkår vedrørende emissioner fra kedelanlægget. Klagefrist: 15. september 2010.

Miljøcenter Odense har meddelt Arla Foods amba, Taulov Mejeri påbud om ændring af vilkår vedrørende emissioner fra kedelanlægget. Ændringen betyder en lempelse af emissionskravene for kedelanlæg 2 og 3. Kedelanlæg 2 benyttes som reserveanlæg, og for kedelanlæg 3 er lempelsen midlertidig og gælder frem til 1. marts 2011.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen
Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og skal være modtaget hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller senest den 15. september 2010 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på tlf. 72 54 45 00.
Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse